En bok till trädgårdsstadens försvar

En bok till trädgårdsstadens försvar

Regular price
250 kr
Sale price
250 kr
Tax included.

LÄR KÄNNA TRÄDGÅRDSSTADEN
Bara Bromma är en bok till dig som bor i trädgårdsstaden. Som nyss har flyttat hit eller har bott här i hela ditt liv. Till dig som älskar den hundraåriga kulturmiljön, med omistliga värden att respektera. Visste du att vår trädgårdsstad är topprankad av internationella stadsplanerare?

Trädgårdsstad eller villaförort? Vad är skillnaden?
Och varför är trädgårdsstaden en så attraktiv boendeform? Lär dig känna igen byggnadsstilarna. Nationalromantiken i Äppelviken, nyklassicismen i Ålsten och funktionalismen i Stora Mossen. Läs de bästa Brommaskildringarna av ett trettiotal svenska författare.

Bara Bromma är även en bok till alla politiker och tjänstemän som fattar beslut om Brommas framtid. Värdestegringen av marken i Bromma är en stark ekonomisk drivkraft för exploatering och förtätning. Visste du att Bromma beräknas växa med 17 000 personer under de kommande åtta åren?

Christian Reimers är förläggare, författare och föreläsare. Han är ordförande i Västerleds Trädgårdsstadsförening och har bott i Bromma i mer än femtio år.